Vingaards Officin

HVEM ER VI ...

Vingaards Officin er både museum og
arbejdende værksted

– og her må man røre ved tingene.

Fagfolk viser rundt, forklarer og hjælper til, og enhver er velkommen til at se, høre om og prøve hvordan man fremstillede tryksager i gamle dage.

I Vingaards Officin holder vi liv i bogtrykkunstens mere end 500 år lange historie, traditioner og håndværksmæssige færdigheder.

Museet råder over en fantastisk samling af gamle maskiner, udstyr og skrifter,
som både kan, må – ja ligefrem SKAL benyttes!

Læs mere om  medlemskab  i Vingaards Officin.

Alle interesserede er velkomne – fagfolk og andet godtfolk!

 

Sættemaskiner
De første maskiner til støbning af blysats i Danmark var to Typograph-sættemaskiner, som Agrar-dagbladet anskaffede i 1897. Omkring 1900 havde de førende hovedstadsaviser anskaffet de hurtigere Linotype-maskiner, men først i 1920-erne fik den ny teknik sit gennembrud ved provinsaviserne. Én sættemaskine kunne erstatte fire–fem håndsættere, og maskinerne betød, at aviserne kunne produceres på kortere tid. I løbet af 1970’-erne og ’80-erne blev sættemaskinerne efterhånden afløst af den computerbaserede fotosats. (Kilde: Danske Museer Online).

Et virkeligt klenodie kan ses på museet!
I foråret 2011 fik Vingaards Officin overdraget en Typograph-sættemaskine, der på et tidspunkt var blevet taget i bytte hos Linotype i Sverige (omkring 1902). Maskinen er stadig forsynet med den originale petroleumsbrænder til opvarmning af blyet, og er vistnok verdens eneste tilbageværende med denne form for opvarmning. Maskinen er i fin stand, vi har prøvekørt den – og den virker!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ... der justeres ↓ ,

  ... der pudses ↓ ,

  ... og der sorteres ↓ !

 
Til toppen

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G