Vingaards Officin

BAGGRUND ...

Det hele begyndte i 1528

Da johanittermunken (og senere biskop i Ribe) Hans Tausen i første del af 1500-tallet banede vejen for reformationen i Danmark, havde han brug for at få udbredt den Lutherske lære, og indkaldte derfor i 1528 en tysk bogtrykker ved navn Hans Wyngarthener, som oprettede Viborgs første bogtrykkeri og dér forestod trykningen af reformationsskrifterne.

– og herfra stammer navnet (Hans) Vingaards Officin.

I 1981 erhvervede to viborgensere, Erik Damgaard og Mogens Brynjolf, en del af udstyret fra et nedlagt bogtrykkeri i Sønderjylland i den hensigt af oprette et grafisk værksted i Viborg, hvor kunstnere og andre interesserede kunne arbejde med typografi, grafik og tryk.

Et samarbejde med den daværende leder af Viborg Stiftsmuseum, Peter Seeberg, resulterede i, at Officinet, som værkstedet kaldes i daglig tale, blev tilknyttet museet.

I en årrække havde man lokaler i Navnløs; da bygningen dér senere blev solgt, blev der indrettet nye værksteder i to mindre lokaler, beliggende i henholdsvis museets have og i et kælderlokale i Sct. Nicolaj Gade.

I slutningen af 2010 flyttede Vingaards Officin til større lokaler på Gl. Aarhusvej 21B, hvor medlemmer af den forening, der står bag museet, indrettede et meget spændende arbejdende museum, der bærer navnet Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg.

I sommeren 2015 flyttede museet til den nuværende adresse: Lundvej 8, i Viborg.


  Til toppen

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G