Husk at betale kontingentet for 2020

Generalforsamling 30. januar 2020

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00  afholdes generalforsamling i Vingaards Officin · Bogtrykmuseet Viborg
i museets foredragssal, Lundvej 8.

I forbindelse hermed er der disse frister:

Senest torsdag den 9. januar 2020

  • udsendes indkaldelse af generalforsamlingen med annonce i Viborg Stifts Folkeblad og mail til foreningens medlemmer.

Senest torsdag den 23. januar 2020

  • skal kontingent for året 2020 være betalt, hvis man ønsker stemmeret på generalforsamlingen.
  • skal forslag til behandling på generalforsamlingen være indsendt til formanden.

Der var ikke pr. 31. oktober 2019 indsendt forslag til vedtægtsændringer.