Museets hjemmeside har, som det fremgår, fået nyt design

– og der vil i den kommende tid
løbende blive tilføjet flere informationer