Bogtryk og kunst forenet i nyt nordisk projekt


Artikel: Viborg Stifts Folkeblad 23.10. 2018

Bibliotek Nordica

Foto: Bent Kvisgaard

(Klik på billedet for at se det i større udgave)

Bibliotek Nordica
– et fællesnordisk Book Art-projekt på Bogtrykmusset i Viborg

Book Art er et kunstområde, hvor det handler om at arbejde med bogen som et kunstnerisk udtryk i sig selv. Et medium hvor ord og billede sammen danner en tredje mening og med stor bevågenhed på formgivningen.

Book Art har stor udbredelse og interesse – specielt i England, Tyskland og USA, men:

– hvem beskæftiger sig med noget sådant i de nordiske lande?

Dette spørgsmål gav ideen til at skabe Bibliotek Nordica, en samling af bøger fremstillet af kunstnere der bor og arbejder i de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige – samt Færøerne og Åland. 

Projektet er et Codex Polaris-initiativ, igangsat af Imi Maufe, 
bogkunstner og kurator fra England bosat i Norge, i samarbejde med Megan Adie, kunstner fra USA bosat i Danmark, og 
Bent Kvisgaard, Vingaards Officin, og omfatter bidrag fra 80 nordiske kunstnere med forskellig baggrund, men med fælles interesse for bogkunst.

Hver af deltagerne bidrager med en bog i A6-format, fremstillet i forskellige materialer og trykteknikker, og disse bøger udgør tilsammen Bibliotek Nordica.

Læs mere om projektet her:  Codex-Polaris

Projektet skaber – og det er vigtigt – ikke kun et bibliotek, men også et fællesnordisk netværk som svar på det indledende spørgsmål: Hvem beskæftiger sig med noget sådant i de nordiske lande?

I løbet af en uge i oktober fremstillede de tre initiativtagere – i et arbejdsfællesskab på museet – katalog, præsentationsmateriale, emballage mm.

I en pause i arbejdet var museets venner inviteret til en udstilliing, hvor der var mulighed for at se de mange bøger og tale om kombinationen af tryk og kunst.

Bøgerne er nu på vej til USA, hvor de i februar vil blive vist på udstillingen Codex Book Fair i Californien, hvor der vil være en afdeling med fokus på bogkunst i de nordiske lande.

 

 

 

 

Foto: Megan Adie

Foto: Megan Adie

Foto: Megan Adie