Oversigt over alle museets årsudgivelser 2011–18

Årsudgivelsen 2018

Hvert år fremstiller og udgiver Bogtrykmuseet en bog til museets medlemmer. 


Fredag den 16. november blev »Rhapsody i bly« præsenteret for museets medlemmer og andre interesserede ved et arrangement på Hovedbiblioteket i Viborg.

Medlemmer der ikke var til stede ved præsentationen kan afhente deres (gratis) eksemplar på museet, Lundvej 8,
alle hverdage kl. 10–12  og  12.30–14.30.

Ønskes bogen tilsendt koster det 60 kr.,
der bedes indbetalt på museets konto: 
7620 2066619
Husk at anføre medlemsnummer og »Bog 2018, porto«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs omtale af bogen
via linket
nederst på siden her

 

 

 

Omtale i Viborg Stifts Folkeblad