Årsudgivelsen 2017

Hvert år fremstiller og udgiver Bogtrykmuseet en bog til museets medlemmer. 
De medlemmer, der ikke var til stede ved præsentationen den 
10. november 2017, kan afhente deres (gratis) eksemplar på museet, Lundvej 8,
alle hverdage kl. 10–12  og  12.30–14.30.

Ønskes bogen tilsendt koster det 60 kr.,
der bedes indbetalt på museets konto: 
7620 2066619
Husk at anføre medlemsnummer og »Bog 2017, porto«

Oversigt over alle museets årsudgivelser 2011–17