Vingaards Officin

EKSEMPLER


Udgivelser


Bogtrykmuseets medlemsbog 2012

Den 13. december 2012 blev bogtrykmuseets anden medlemsbog præsenteret – igen foregik det på Viborg Museum, hvor der var stuvende fyldt af interesserede.

»DET forsvundne VIBORG · 1« er skrevet af Helmuth Spanggård, som ved præsentationen fortalte om sit mangeårige forfatterskab og gav eksempler på sin store viden om Viborg – og efterfølgende signerede eksemplarer af bogen.

Bogen er bogtrykmuseets hidtil største projekt, og der var travlhed lige til det sidste for at få bogen færdig.

Der er planlagt i alt tre bind i serien, og bind 2 er allerede i produktion i Vingaards Officin og vil blive præsenteret i december 2013.


En sære mennesk – og andre vestjyske digte

Genudgivelse af en samling digte på thybomål – af G. Nielsen-Refs.
Bogen blev først præsenteret ved et arrangement i Hurup den 27. november 2012, og dagen efter på Hald Hovedgaard ved Viborg. Leo Bjørnskov læste uddrag af bogen på thybomål.

Bogen kan købes på bogtrykmuseet for 50 kr. (medlemmer 40 kr.)


Bogtrykmuseets medlemsbog 2011

Den 25. januar 2012 blev bogtrykmuseets medlemsbog »DE fire ÅRSTIDER« præsenteret på Viborg Museum, som generøst lagde hus til et velbesøgt arrangement.

Bogen indeholder digte af den nu afdøde Viborg-poet Jørgen Worsøe; Allan Nordmark har udført bogens træsnit.

Medlemmer af lauget Sortekunstens Venner (hvis formål er at drive Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg) samt mange andre interesserede mødte op til præsentationen; da
dagen var omme, var endnu flere gjort bekendt med bogtrykmuseets eksistens og aktiviteter, og lauget kunne notere sig otte nye medlemmer.

TV/Midt-Vest besøgte Vingaards Officin den 13. januar 2012, netop som bogen var ved at være færdig – se  indslaget  på NET-TV:   


 

 
Til toppen

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G