Vingaards Officin

EKSEMPLER


Udgivelser

– – –

Museets årsudgivelse 2016

»Provst Ursin, Maren vaskekone og den triste toldbetjent«

indeholder 18 fortællinger fra Sankt Mogens Gade i Viborg i året 1850, skrevet af historikeren og tidligere museumsleder Henning Ringgaard Lauridsen.

Bogen kan købes hos Bogtrykmuseet, Lundvej 8, åbent tir–tor kl. 10–12 og 12.30–14.30,
hos Kjærs Boghandel, Brunshaab Gl. Papfabrik og Visit Viborg.

Bogen er gratis for museets medlemmer.

Læs anmeldelse af bogen her:
 

 
Mange af Bogtrykmuseets medlemmer fik deres eksemplar af bogen udleveret i forbindelse med præsentationen den 11. november 2016, og omkring 40 af de besøgende tegnede sig som nye medlemmer i museet.  

 


 

Om bogen:
 »I to små kamre mellem kostald og lade hos avlsbruger Thomas Nørgaard i Sankt Mogens Gade 45 boede i 1850 den fraskilte kvinde Maren Hansdatter sammen med sine tvillingedøtre Nielsine og Amalie på otte år. Maren ‘levede af sine hænders gerning’, og folk så hende ofte stå med bare arme og vådt forklæde på vaskepladsen ved søen sammen med et par andre forslidte vaskekoner. Sidst på dagen tog de sig til lænden med et par hævede runkne hænder og forsøgte at rette ryggen efter de mange timer med at vaske og skylle fine folks klæde og linned.«

Maren Hansdatter er en af de mange menneskeskæbner, som dukker frem i Provst Ursin, Maren vaskekone og den triste toldbetjent. Bogens udgangspunkt er de 567 mennesker, der i 1850 levede i Sankt Mogens Gade i Viborg. Beboerne havde meget forskelligartede vilkår at udfolde sig under. Nogle levede et liv i relativ velstand, mens andre fristede en hverdag tæt på sultegrænsen. Uligheden rummede også mange andre brudflader. Uligheden var der mellem mand og kvinde, mellem ‘de dannede’ og det jævne folk, mellem herskab og tjenestefolk, mellem ‘ægtefødte’ og ‘uægte børn’.

I bogen følger vi årets gang med dens mærkedage som små tidsglimt. Hverdagens sorger og glæder fyldte naturligvis mest i beboernes bevidsthed, men den ydre verden påvirkede dem også. Et nyt Danmark var på nippet til at folde sig ud. Landet fik en demokratisk grundlov og stod midt i treårskrigen. Folkestemningen skabte en ny national identitet, som viste sig svær at håndtere. Håndværkerlaugene kom under pres fra en spirende industrialisering, og mere end det. Dette samspil mellem hverdagen og en større verden inddrager forfatteren løbende som et forklarende element i bogen.

Viborg Miniby
Sankt Mogens Gade og året 1850 er også udgangspunkt for de huse, som Viborg Miniby bygger i forholdet 1:10. Se nogle af husene og læs om projektet bagerst i bogen.
I 2017 begynder udflytningen af Viborg Miniby til Lundvej 8, samme adresse som Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg. Her bliver der indrettet værksteder, og der er plads til og mulighed for at skabe de rette omgivelser for minihusene.
 


 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Årets bog til medlemmerne 2014

Jens Chr. Lund:
»Obersten – fodbolddommeren – politikeren«

224 sider, rigt illustreret

Museets medlemmer kan afhente deres frieksemplar på museet tirsdag–fredag i åbningstiden.

BEMÆRK: Alle har mulighed for at erhverve sig et eksemplar af bogen:
Man tegner 2014-medlemskab i Vingaards Officin og får et gratis eksemplar,
læs om medlemskab her


 

  

Bliv medlem og køb årets bog 2013 gratis!

Fredag den 6. december 2013 udkom bind to (i en planlagt serie på tre), med titlen
»DET forsvundne VIBORG«, hvor Helmuth Spanggård i tekst og med billeder fortæller om det Viborg, der var engang.

Ved et endog særdeles velbesøgt arrangement på Viborg Museum modtog mange af bogtrykmuseets medlemmer bogen – for en hel dels vedkommende med forfatterens dedikation.

De af medlemmerne, der ikke var til stede ved præsentationen, kan afhente deres eksemplar i Vingaards Officin · Bogrykmuseet Viborg på adressen Gl. Aarhusvej 21b i museets åbningstid.

Enhver kan blive medlem af museet og kan, hvis man ønsker det, under kyndig vejledning prøve kræfter med det gamle, traditionsrige bogtrykhåndværk.

Alle interesserede er velkomne – fagfolk og andet godtfolk!

Læs mere om  medlemskab


 

-----------------

Bogtrykmuseets medlemsbog 2012 – kan købes endnu

Den 13. december 2012 blev bogtrykmuseets anden medlemsbog præsenteret – igen foregik det på Viborg Museum, hvor der var stuvende fyldt af interesserede.

»DET forsvundne VIBORG · 1« er skrevet af Helmuth Spanggård, som ved præsentationen fortalte om sit mangeårige forfatterskab og gav eksempler på sin store viden om Viborg – og efterfølgende signerede eksemplarer af bogen.

Bogen er bogtrykmuseets hidtil største projekt, og der var travlhed lige til det sidste for at få bogen færdig.

Der er planlagt i alt tre bind i serien, og bind 2 er allerede i produktion i Vingaards Officin og vil blive præsenteret i december 2013.


En sære mennesk – og andre vestjyske digte

Genudgivelse af en samling digte på thybomål – af G. Nielsen-Refs.
Bogen blev først præsenteret ved et arrangement i Hurup den 27. november 2012, og dagen efter på Hald Hovedgaard ved Viborg. Leo Bjørnskov læste uddrag af bogen på thybomål.

Bogen kan købes på bogtrykmuseet for 50 kr. (medlemmer 40 kr.)


Bogtrykmuseets medlemsbog 2011

Den 25. januar 2012 blev bogtrykmuseets medlemsbog »DE fire ÅRSTIDER« præsenteret på Viborg Museum, som generøst lagde hus til et velbesøgt arrangement.

Bogen indeholder digte af den nu afdøde Viborg-poet Jørgen Worsøe; Allan Nordmark har udført bogens træsnit.

Medlemmer af lauget Sortekunstens Venner (hvis formål er at drive Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg) samt mange andre interesserede mødte op til præsentationen; da
dagen var omme, var endnu flere gjort bekendt med bogtrykmuseets eksistens og aktiviteter, og lauget kunne notere sig otte nye medlemmer.

TV/Midt-Vest besøgte Vingaards Officin den 13. januar 2012, netop som bogen var ved at være færdig – se  indslaget  på NET-TV:   


 

 
Til toppen

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G