Vingaards Officin

Medlemskab

Enhver interesseret kan optages som medlem, hvad enten man interesserer sig for bogtrykkunsten, bøger, historie, teknik ... eller blot har lyst til dele glæden ved, sammen med andre, at beskæftige sig med et fem hundrede år gammelt kulturbærende håndværk.

Vingaards Officin er et arbejdende museum, og medlemmerne inviteres til – under kyndig vejledning – at arbejde med, uanset om de har faglig baggrund eller ej.

Årskontingent (1/1–31/12)
Enkeltpersoner: 200 kr. inkl. et eksemplar af museets årlige bogudgivelse til medlemmerne;
bogen kan afhentes på museet – eller evt. tilsendes mod indbetaling af yderligere 60 kr. til dækning af forsendelseomkostningerne.
Firmakontingent: 500 kr. inkl. tre eksemplarer af ovennævnte udgivelse.

BLIV MEDLEM
ved at kontakte museets kasserer Sven Plougheld telefonisk:  53 89 12 09

eller via e-mail:  ploug1209@gmail.com    klik evt. her   

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G