Bogtryk og kunst forenet i nyt nordisk projekt


Artikel: Viborg Stifts Folkeblad 23.10. 2018

Bibliotek Nordica

Foto: Bent Kvisgaard

(Klik på billedet for at se det i større udgave)

Bibliotek Nordica
– et fællesnordisk Book Art-projekt på Bogtrykmusset i Viborg

Book Art er et kunstområde, hvor det handler om at arbejde med bogen som et kunstnerisk udtryk i sig selv. Et medium hvor ord og billede sammen danner en tredje mening og med stor bevågenhed på formgivningen.

Book Art har stor udbredelse og interesse – specielt i England, Tyskland og USA, men:

– hvem beskæftiger sig med noget sådant i de nordiske lande?

Dette spørgsmål gav ideen til at skabe Bibliotek Nordica, en samling af bøger fremstillet af kunstnere der bor og arbejder i de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige – samt Færøerne og Åland. 

Projektet er et Codex Polaris-initiativ, igangsat af Imi Maufe, 
bogkunstner og kurator fra England bosat i Norge, i samarbejde med Megan Adie, kunstner fra USA bosat i Danmark, og 
Bent Kvisgaard, Vingaards Officin, og omfatter bidrag fra 80 nordiske kunstnere med forskellig baggrund, men med fælles interesse for bogkunst.

Hver af deltagerne bidrager med en bog i A6-format, fremstillet i forskellige materialer og trykteknikker, og disse bøger udgør tilsammen Bibliotek Nordica.

Læs mere om projektet her:  Codex-Polaris

Projektet skaber – og det er vigtigt – ikke kun et bibliotek, men også et fællesnordisk netværk som svar på det indledende spørgsmål: Hvem beskæftiger sig med noget sådant i de nordiske lande?

I løbet af en uge i oktober fremstillede de tre initiativtagere – i et arbejdsfællesskab på museet – katalog, præsentationsmateriale, emballage mm.

I en pause i arbejdet var museets venner inviteret til en udstilliing, hvor der var mulighed for at se de mange bøger og tale om kombinationen af tryk og kunst.

Bøgerne blev efterfølgende, i februar, udstillet i USA, på udstillingen Codex Book Fair i Californien, hvor der var en afdeling med fokus på bogkunst i de nordiske lande.

Derefter gik turen til England, til BABE - Bristol Artists' Book Event, i marts,
og senest kunne man se Bibliotek Nordica udstillet i Sverige, på Malmö Konsthall i maj 2019.

 

 

 

 

Foto: Megan Adie

Foto: Megan Adie

Foto: Megan Adie

Malmö Konsthall, maj 2019. Foto: Imi Maufe

Malmö Konsthall, maj 2019. Foto: Imi Maufe

Bibliotek Nordica: 82 bøger i A6-format! – Foto: Imi Maufe